Activiteiten

Gelders Brandweringsbedrijf B.V. legt zich toe op alle werkzaamheden die verband houden met de brandveilige staat van een pand. Op hoofdlijnen praten we dan over bouwkundige brandwering en het in stand houden van brandcompartimenten om te voldoen aan eisen ten aanzien van de WBDBO, de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag. Deze werkzaamheden worden onder andere uitgevoerd bij utiliteitswerken, zoals verzorgingstehuizen en kantoor- en magazijncomplexen, appartementen maar ook in industriële omgevingen.GBB werkt voor een grote kring van regionale en landelijk opererende aannemers en installateurs.
Bouwkundige brandwering.Bij bouwkundige brandwering gaat het met name om het in stand houden van de hoofddraagconstructie. Als deze is uitgevoerd in staal dan moet, afhankelijk van de dikte van het staal, de hoofddraagconstructie veelal brandwerend worden afgewerkt. Dit kan met brandwerend plaatmateriaal dan wel brandwerende coating. Afhankelijk van de dikte van de staalprofielen en de gevraagde brandwerendheidseis tegen bezwijken in tijd, wordt de dikte van de beplating of het aantal lagen coating bepaald.


Onder bouwkundige brandwering wordt tevens gerekend het brandwerend afwerken van de aansluitingen van wanden en plafonds.


 


Brandcompartimenten.


Tijdens de bouw, maar ook bij latere aanpassingen, worden wanden en vloeren van een pand vaak doorbroken voor het aanbrengen van technische installaties, ook door wanden en vloeren die een WBDBO-eis hebben. Voornamelijk betreft dit leidingwerk voor sanitaire- en klimaatinstallaties, elektrotechniek en mechanische ventilatie. Deze sparingen zullen na het aanbrengen van de installaties weer brandwerend moeten worden afgewerkt.
Deskundigheid.GBB zoekt onder alle omstandigheden naar de maximaal haalbare uitvoering van de werkzaamheden met producten die voor die toepassing zijn getest. Zij doet dit met een breed scala aan producten van met name Flamepro en Promat. Door deze twee bedrijven is GBB ook gecertificeerd als officieel verwerker.
Nieuwe medewerkers krijgen cursussen en worden opgeleid door collega’s met een ruime staat van dienst. Daarnaast wordt door, al dan niet in-house gegeven, trainingen en workshops het kennisniveau op hoog niveau gehouden.Flamepro
  
Promat_Logo_web-1